A-Zyme 325 mg Tablet 10’s strip

৳ 35.10

Pancreatin
325 mg
অগ্ন্যাশয় এক্সোক্রাইন ক্ষরণ এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর জন্য
A-Zyme 325 mg Tablet
A-Zyme 325 mg Tablet 10’s strip

৳ 35.10

Acme Laboratories Ltd.
SKU: T2M0920 Category: Tag: Product Brand: